वचनहरु

शास्त्र

श्रीमद्भगवद गीताका जीवनोपयोगी अनमोल वचनहरु

हिन्दू धर्मका पवित्र ग्रन्थहरूमध्ये श्रीमद्भगवद गीता एक हो । श्रीमद्भगवद्गीताको पृष्ठभूमि महाभारतको युद्ध नै हो । हिन्दू धार्मिक अध्येताहरुका अनुसार

Read More
error: Content is protected !!