विरामी

स्वास्थ्य

विरामीप्रति डाक्टरको भुमिका

डाक्टर भन्ने वित्तिकै रोगीको सेवा गर्ने व्यक्तिको रूपमा चिनाइएको हुन्छ । डाक्टरले सेवा दिदा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव नलिईकन गर्न

Read More
error: Content is protected !!