तरकारी फलफूलमा राखेको विषादीले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असर

नेपाली समाजमा जनचेतनाको अभाव छ । विषादी मिलाएको तरकारी फलफूल खानाले के कस्तो असर हुन सक्छ भन्ने जानकारीको अभावमा मानिसले

Read more
error: Content is protected !!