व्यक्तिगत स्वतन्त्रता

Uncategorized

व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा नेपाली समाजमा बढिरहेको पारपाचुके (डिभोर्स) लाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

(जनमत सर्वेक्षण) व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा नेपाली समाजमा बढिरहेको पारपाचुके (डिभोर्स) लाई तपाई के भन्नुहुन्छ ? १. ठिक २. वेठिक

Read More
error: Content is protected !!