शंका

शास्त्र

नीतिश्लोक अनुसार जीवनमा यी ७ कुराहरुलाई शंका गरेमा लाग्नेछ ठुलो पाप

भनिन्छ सबैभन्दा ठुलो पाप आफुलाइ कमजोर सम्झनु हो । भनिन्छ मान्छे जस्तो सोंचाइ राख्छ उस्तै हुन्छ । त्यसैकारण सोंचाइ जहिले

Read More
error: Content is protected !!