शिवलिंगी

स्वास्थ्य

बाँझोपन हटाउनको लागि कोसेढुंगा सावित बुटी शिवलिंगी

बाँझोपन हटाउनको लागि कोसेढुंगा सावित बुटी शिवलिंगी ! शिवलिंगीको बिउ जसको वैज्ञानिक नाम बरायनिया लैसिनीसा (Bryonia Laciniosa) हो। शिवलिंगी बुटीको

Read More
error: Content is protected !!