संक्रमण

स्वास्थ्य

पिसाबमा हुने संक्रमणको कारण र उपचार

पिसाबमा हुने संक्रमणको कारण र उपचार । यो रोगमा प्राय: पिसाब बढी पोल्ने थोरै थोरै पिसाब हुने, ज्वरो आउने, पिसाब

Read More
error: Content is protected !!