सतुवा

स्वास्थ्य

सतुवा र यसको महत्व

सतुवा (सतावर) उच्च पहाडी भेगमा पाइने एक प्रकारको वनऔषधी हो । वनस्पति परिवारमा पर्ने लिलियसीको बैज्ञानिक नाम (ल्याटिन नाम) पेरिस

Read More
error: Content is protected !!