समस्या र न्यूनीकरण

लेखहरु

प्राकृतिक प्रकोप समस्या र न्यूनीकरण

प्राकृतिक प्रकोप समस्या र न्यूनीकरण । सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने पृथ्वीमा अवस्थित घाम, पानी, माटो, वायु, आकाशजस्ता पञ्च तत्त्वहरूको अन्योन्याश्रति

Read More
error: Content is protected !!