सरिफा

खानपान

सरिफा खानुका फाइदाहरु

सरिफा एक समशितोष्ण मनसुनी फल हो । यो वाहिरवाट कठोर भएपनि भित्र धेरै नरम हुन्छ । अग्रेजीमा यसलाइ कस्टर्ड एप्पल भनिन्छ ।

Read More
error: Content is protected !!