साइनेक्स

चिकित्सा विज्ञानस्वास्थ्य

एन्टीकोल्ड ट्याब्लेट (Anti-Cold Tablet) साइनेक्स (Sinex) र यसको प्रयोग

साइनेक्स एन्टी एंटिकोल्ड (Anti-Cold Tablet) औषधिको सेवन गर्दा यस्ले शरिरमा हिस्टामाइनलाई रोकेर रोग निको बनाउन मदत्त गर्दछ । यो औषधिको

Read More
error: Content is protected !!