साइलीशिया

चिकित्सा विज्ञानस्वास्थ्य

उपयोगी औषधि साइलीशिया (Silicea) र यसको प्रयोग

साइलीशिया (Silicea) बारे मेरो लामो अनुभव यहाँ दिन गइरहेको छु । यो नाक, कान, घाँटीको उपचारदेखि नपाक्ने जस्तोसुकै घाउ खटिरामा

Read More
error: Content is protected !!