साथी

टिप्स

यस्ता मानिसलाई कदापी पनि आफ्नो साथी नबनाउनुस्

भनिन्छ गाँस छोड्नु साथ नछोड्नु । मानिसको जीवनमा सहृदय र सद्भाव भएका सच्चा साथीहरुको पाइलाका डोबहरु र अनुहारहरू यादगार हुन्छन्,

Read More
error: Content is protected !!