सिरोलोजी

विज्ञान जिज्ञासा

विधि विज्ञानमा सिरोलोजी इकाईमा के के को परीक्षण गरिन्छ ?

विधि विज्ञानमा सिरोलोजीमा निम्न लिखित सिरोलोजीकल परीक्षणहरु गरिन्छ । १. रगतः विभिन्न अपराधिक घटनाको क्रममा प्रयोग भएका र घटनास्थल, पिडीत

Read More
error: Content is protected !!