स्वाइन फ्लू

स्वास्थ्य

स्वाइन फ्लू (Swine Flu) र यसको उपचार

स्वाइन फ्लू सामान्य रूघा जस्तै हो । यसले फोक्सो, मस्तिष्क र आमासयमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । लामो समयसम्म सुंगर, बुंगुरको

Read More
error: Content is protected !!