हर्पीज जेनीटेलिस

स्वास्थ्य

यौनजन्य रोग हर्पीज जेनीटेलिस र यसको उपचार

हर्पीज जेनीटेलिस पुरूषलाई हुने एक प्रकारको यौनजन्य रोग हो । यो रोग पनि वायरस रोग अन्तर्गत पर्दछ । यो रोग आजकल

Read More
error: Content is protected !!