Current

विज्ञान जिज्ञासा

ए.सी. (a.c) र डी.सी. (d.c) करेन्टमा कुन बढी किन खतरनाक हुन्छ ?

बिजुली चाहे ए.सी.(alternating current) होस वा डी.सी. (direct current) दुवै खतरनाक हुन्छन् । प्राय: गरेर हामी सोच्ने गर्छौ कि ए.सी.

Read More
error: Content is protected !!