Energy

विज्ञानविज्ञान जिज्ञासा

उर्जा (Energy) भनेको के हो ?

कुनै विषय वा वस्तुको प्रयोग र अवलोकनमा आधारित क्रमिक अध्ययन ज्ञानलाई विज्ञान भनिन्छ । विज्ञानमा कार्य गर्न सक्ने क्षमतालाई ऊर्जा

Read More
error: Content is protected !!