Environment Protection

वातावरण

वातावरण संरक्षण हामी सबैको दायित्व

वातावरण संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । वातावरण सम्पूर्ण प्राणीका लागि घर हो। वातावरणमा नै प्राणीको अस्तित्व अडिएको छ।

Read More
error: Content is protected !!