Gopal BhandariX आणविकX आणविक उर्जाX उर्जाX उर्जा नेपालX गोपाल भण्डारीX नेपाल

विचार-विश्‍लेषण

आणविक उर्जा नेपाललाई आवश्यक किन ?

– गोपाल भण्डारी भनिन्छ आवश्यकता आविष्कारको जननी हो । तर सुतेको सिहको मुखमा मृग आफै आएर पस्ने त होईन ।

Read More
error: Content is protected !!