Heredity

विज्ञान जिज्ञासा

वंशाणुगत गुण (Heredity) के हो ?

बाबुआमाको गुणहरू र केही चरित्रहरू आफ्नो सन्तति वा वंशमा सर्ने गुणलाई वंशानुगत गुण (Heredity)  भनिन्छ । जुन जीन मार्फत सन्ततिमा

Read More
error: Content is protected !!