Husbands

जीवन-दर्शन

८ प्रकारका पतिहरु, तपाईँ कस्तो त ?

८ प्रकारका पतिहरु, तपाईँ कस्तो त ? विवाह गरेपछि स्त्रीले विवाहित पुरुषसँग जोडिने स्त्रीको नातालाई पति भनिन्छ । कतै कतै पतिलाई

Read More
error: Content is protected !!