अम्लीय

खानपान

चिन्नुहोस् ! यस्ता छन् अम्लीय र क्षारीय भोजनहरु

चिन्नुहोस् ! यस्ता छन् अम्लीय र क्षारीय भोजनहरु । शरिरमा अधिकांश रोगहरुको उत्पत्ति हामीले खाने खानेकुरामा अम्ल र क्षारकारक खाद्यान्नको सहि सन्तुलन

Read More
खानपानलेखहरु

के हो अम्लीय र क्षारीय भोजन ? कसरी राख्ने सन्तुलन ?

के हो अम्लीय र क्षारीय भोजन ? कसरी राख्ने सन्तुलन ? साधारणतया: हामी अमिलो स्वाद भएको पदार्थलाई अम्ल र टर्रो

Read More
error: Content is protected !!