अल्जाइमर रोग

स्वास्थ्य

अल्जाईमर रोग र यसको उपचार

अल्जाइमर रोग मस्तिष्कका विकृतिहरूको समूहगत रोग हो, जसले सोच, स्मृति, बोली, निर्णय क्षमता, छनोट तथा व्यक्तित्वलाई दुष्प्रभावित गर्छ । यस

Read More
error: Content is protected !!