असुरो

हेल्थ टिप्स

असुरो प्रयोगबाट हुने फाइदाहरु

असुरो हाम्रो गाउँघरतिर प्राय: बारको रूपमा लगाउने गरेको पाइन्छ । असुरोलाई (adhatoda, vasa, or vasaka) भन्ने गरेको पाइन्छ । अरु

Read More
error: Content is protected !!