अस्वस्थ

स्वास्थ्य

अस्वस्थ शरीरका लक्षणहरु

अस्वस्थ शरीर हुनुका लक्षणहरु निम्न अनुसार छन् : १. शरीरमा दुःख, पीडा र असहजताको अनुभव हुनु । २. मनमा तनाव,

Read More
error: Content is protected !!