आईपड सि भी-२००

चिकित्सा विज्ञानस्वास्थ्य

आईपड सि भी-२०० (Cefpodoxime Proxetil and Potassium Calavulante Tablet) को प्रयोग

यो औषधिको प्रयोग सामान्य खालको सक्रमणमा प्रयोग गरिन्छ । यो एंटी-बैक्टीरियल औषधिले बैक्टीरिया फैलनुबाट रोक्दछ । यो औषधिको प्रयोग ब्रोंकाइटिस,

Read More
error: Content is protected !!