उत्तर सिरानी

विज्ञान जिज्ञासा

उत्तर सिरानी गरेर सुत्नु नहुने वैज्ञानिक कारण

उत्तर सिरानी गरेर सुत्नु नहुने वैज्ञानिक कारण ! नेपाली समाजमा गरिने विभिन्न संस्कारहरु आ-आफ्नो आस्था अनुसार धर्मसँग जोडिएका हुन्छन् ।

Read More
धर्म-सस्कृति

उत्तर सिरानी गरेर सुत्नु नहुने पौराणिक मान्यता

उत्तर सिरानी गरेर सुत्नु नहुने पौराणिक मान्यता ! घरमा तपाई कुन दिशातिर सिरान लगाएर सुत्नुहुन्छ ? मानिसको सुताई उसको स्वाथ्यसंग

Read More
error: Content is protected !!