एक्सरे

चिकित्सा विज्ञान

एक्सरे किन गरिन्छ ?

आजको आधुनिक युगमा रोग पत्ता लगाउन एक्सरे (रेडियोलोजीकल ) जाँच गर्न आवश्यक छ । एक्सरेबाट शरीरको भित्री अंगको जाँच गरेर

Read More
error: Content is protected !!