एभोकाडो

आयुर्वेद

स्वास्थ्यको लागि एभोकाडो खानुका फाइदाहरु

हाल नेपालमा एभोकाडोको बोट लगाउने प्रचलन बढ्दै गएको देखिन्छ । एभोकाडो कहाँदेखि आएको थियो भन्ने कुरा जान्न आवश्यक छ ।

Read More
खानपान

एभोकाडो खानुका फाइदाहरु

एभोकाडो (Avocado) लाई नेपालीमा घिउ फल (Butter Fruit) भनिन्छ । एभोकार्डो न्यानो हावापानीमा फल्ने एक प्रकारको फल हो । यसको

Read More
error: Content is protected !!