एमोक्सिसिलिन

चिकित्सा विज्ञान

एन्टीबायोटिक्स एमोक्सिसिलिन र यसको प्रयोग

एमोक्सिसिलिन (जी-मोक्स) ५०० मि.ग्राम, पेनिसिलिन एन्टीबायोटिक्स औषधिको श्रेणी अन्तर्गत पर्दछ । यो औषधिको प्रयोग फोक्सो, छाला,कानको रोग, पिनास, पिसाबको सक्रमण,

Read More
error: Content is protected !!