करी पत्ता

खानपान

स्वास्थ्यको लागि करी पत्ता खानुका फाइदाहरु

करी पत्तालाई कतिजनाले मीठा निम पनि भन्छन् । सायद निमको पत्ताको औषधीजन्य गुण हुने तर तीतो नभएकाले यसलाई मीठा निम

Read More
error: Content is protected !!