करेला

खानपान

स्वास्थ्यको लागि करेला खानुका फाइदाहरु

स्वास्थ्यको लागि करेला खानुका फाइदाहरु । करेलाको वैज्ञानिक नाम Momordica Charantia भन्दछन् । नेपाली भाषामा तितो हुने हुनाले यसलाई तिते

Read More
error: Content is protected !!