केमेष्टी

विज्ञान जिज्ञासा

विधि विज्ञानमा केमेष्टी इकाईमा के के को परीक्षण गरिन्छ ?     

विधि विज्ञानमा केमेष्टीमा निम्न लिखित परीक्षणहरु गरिन्छ । १.   इन्धनमा   मिसावट :जस्तै   पेट्रो ल,    डीजेल    आदिमा   मिसावट   गरेको   पदार्थ    र  

Read More
error: Content is protected !!