कैल्केरिया फ्लोरिका

चिकित्सा विज्ञानस्वास्थ्य

कैल्केरिया फ्लोरिका (Calcarea Fluorica) र यसको प्रयोग

कैल्केरिया फ्लोरिका औषधि चिकित्सा होम्योपैथीकमा आधारित छ । यो उपचार के बच्चा के बुढा सबैलाई दिन सकिन्छ । हाम्रो फार्मेसिमा

Read More
error: Content is protected !!