क्यालोरी

लेखहरुविज्ञान

क्यालोरीले धानेको जीवन

क्यालोरीले धानेको जीवन । क्यालोरी तापको एक इकाई हो । सामान्य रूपमा यसलाई वजन बढाउने तत्वको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ

Read More
error: Content is protected !!