चालक

जीवन-दर्शन

चालक र उसको दायित्व

दर्घटना घट्नुको पछि सवैभन्दा ठूलो लापरबाहीलाई मान्नुपर्छ, हामी चढ्ने साधनको क्यापिसिट कति छ भन्ने कुरा केवल चालकलाई हुन्छ । चालकले

Read More
error: Content is protected !!