चिहान

खानपान

के हामीले दाँतले आफ्नै चिहान खनिरहेका छैनौ ?

एउटा उखान छ– ‘हामी दाँतले आफ्नै चिहान खनिरहेका हुन्छौं ।’ यसको सार हामीले खाने खानाले स्वास्थ्यमा गर्ने असर र प्रभाव

Read More
error: Content is protected !!