जण्डिस

स्वास्थ्य

जण्डिसको उपचार

कमलपित्त या जण्डिस कलेजोमा र पित्तमा लाग्ने रोग हो । सामान्य बोलिचालिको भाषामा यसलाई पँहेले रोग पनि भन्ने गरिन्छ ।

Read More
error: Content is protected !!