जनश्रुति

धर्म-सस्कृति

राजा जनकको वारेमा एक जनश्रुति

राजा जनकको वारेमा एक जनश्रुति राजा जनकको कुनै सन्तान छैनन्, तसर्थ यज्ञ गरेर पृथ्वीबाट सीता उत्पत्ति भएको पौराणिक दृष्टान्तहरु पाइन्छन्

Read More
error: Content is protected !!