जन्मदिन

जीवन-दर्शन

जन्मदिन किन मनाउने ?

हामीले आफु जन्मेको दिनलाई जन्मदिन भन्छौ । एउटा सिङ्गो जीवनमा जन्मदिन एकपटक आँउछ, केवल एकपटक, जुन कुरा न जन्मिनेले चाल

Read More
error: Content is protected !!