टिमुर

खानपान

टिमुरको उपयोगिता

टिमुरको अचार शायद कसले नखाएको होला जस्तो लाग्छ । टिमुरको वैज्ञानिक नाम जान्थोजाइलम अर्मेटम (Zanthoxylum Armatum DC) हो भने संस्कृत

Read More
error: Content is protected !!