टेपरेकर्डर

विज्ञान जिज्ञासा

टेपरेकर्डरमा आवाज कसरी सुरक्षित हुन्छ ?

पहिला-पहिला आवाज सुरक्षित राख्न टेपरेकर्डर प्रयोग गरिन्थ्यो । टेपरेकर्डर एक प्रकारको प्लास्टिकको फित्ता हो । यो फित्ताको सतहमा फेरिक अक्सइडका

Read More
error: Content is protected !!