डीएनए परिक्षण

विज्ञान जिज्ञासा

डीएनए भनेको के हो ? यो परिक्षण किन गरिन्छ ?

कुनै व्यक्तिको शारीरिक सम्बन्धबाट कसैको गर्भ रहन्छ भने त्यो बच्चा कसको हो भनेर पत्ता लगाउने माध्यम भनेको डीएनए परिक्षण हो

Read More
error: Content is protected !!