डोपान-डीएसआर

चिकित्सा विज्ञान

औषधि डोपान-डीएसआर (Dopan-DSR) र यसको प्रयोग

कुनै पनि एउटा औषधिमा कुनै दुई वटा औषधि मिश्रण गरेर बनाएको औषधि सस्तो हुनुको साथै बढी प्रभावकारी हुने गरेको छ

Read More
error: Content is protected !!