डोबिक्याल

चिकित्सा विज्ञानस्वास्थ्य

क्यालसियम डोविसिलेट (डोबिक्याल) Calcium Dobesilate (Dobical) र यसको प्रयोग

क्यालसियम डोविसिलेट (Calcium Dobesilate) को प्रयोग बाक्लो Blood लाई पातलो बनाउन र फुलेको नसा (Vericose Veins ) हरूलाई निको बनाउन

Read More
error: Content is protected !!