ढोग

विज्ञान जिज्ञासा

वैज्ञानिक कारण : ढोग गर्दा चरण स्पर्श किन गरिन्छ ?

हामी कसैलाई श्रद्धापूर्वक अभिवादन गर्दा शिर झकाउँछौं । साधारणतया हामी आफुभन्दा ठूलाबडा,गुरु वा बाबुआमालाई ढोग गर्दा चरण स्पर्श गर्दछौं ।

Read More
error: Content is protected !!