तालु

विज्ञान जिज्ञासा

पुरुषको तालु किन खुइदिन्छ ?

सामान्यतः टाउकोमा रौँ नहुनेलाई तालु खुइलिनु भनिन्छ । तपाईले तालु खुइलिएका पुरुष धेरै देख्नु भएको होला । तालु खुइलिएकोमा धेरै

Read More
error: Content is protected !!