तिल

धर्म-सस्कृति

तिलको तान्त्रीक उपयोग

तिल हाम्रो धार्मिक प्रयोजनका लागि मात्र नभएर अचारको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ । तिलबाट के कस्ता रोगमा उपयोग हुने

Read More
error: Content is protected !!