थालासेमिया रोग

चिकित्सा विज्ञान

थालासेमिया रोग र यसको उपचार

थालासेमिया हेमोग्लोबिन उत्पादनमा समस्या उत्पन्न हुने, रगतसम्बन्धी देखापर्ने रोगमध्ये अति नै अप्ठ्यारो आनुवंशीय रोग हो । थालासेमिया रोगमा हुने फलाम

Read More
error: Content is protected !!